Discord

Göteborgsregionen

april 9, 2020

Kommunikationsverktyg för främst text och ljud. Möjlighet att skapa egna "servrar" med underkanalar för att strukturera sin kommunikation.

Discord är mest vanligt att använda till när man kommunicera när man spelar spel på datorn. Det har däremot fått ett uppsving i andra kretsar sen karantänregler upprättats. Det används till bokcirklar, kontakt med släkt och vänner och till och med dansklasser. Många elever är redan vana vid att använda Discord och det är enkelt att upprätta olika kanaler för klasser och gruppdiskussioner och grupparbete.