Google Classroom

Göteborgsregionen

april 15, 2020

Googles utbildningsplattform där lärare kan planera, dela ut uppgifter och kommunicera med sina elever.

Har din skola G-suite? Då har ni även Google classroom som verktyg för att planera lektioner, ämnesområden och dela ut uppgifter.