Google Keep

Göteborgsregionen

april 9, 2020

Sätt upp post-itlappar, gör anteckningar och checklistor i webbprogrammet Google Keep.

I Google Keep kan man sätt upp post it-lappar med allt från text till bilder. Man kan även skapa struktur genom avcheckningslistor som man kan dela med eleverna. En fördel är om skolan är ansluten till G-suite, eftersom alla elever då redan är kopplade till Google med ett googlekonto.

Länk till Google Keep Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.