Jitsi

Göteborgsregionen

april 15, 2020

Jitsi är en open sourcemjukvara för att kommunicera med andra. Det arbetar snabbt och lätt genom länkar vilket betyer att man inte behöver ladda ner något program till ditt digitala verktyg.