Metro Retro

Göteborgsregionen

december 8, 2020

Kollaborativt verktyg för att skapa planeringar, tankekartor och arbetsytor.

Gratis verktyg där deltagare kan arbeta på samma kollaborativa yta. På ett enkelt sätt går det att sätta ut post-it, gruppera och samarbeta i en enkel digital miljö.

Henrik Krantz

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på digitalisering, medie- och informationskunnighet och skolutveckling.