Metro Retro

Kollaborativt verktyg för att skapa planeringar, tankekartor och arbetsytor.

Gratis verktyg där deltagare kan arbeta på samma kollaborativa yta. På ett enkelt sätt går det att sätta ut post-it, gruppera och samarbeta i en enkel digital miljö.