Microsoft Forms

Göteborgsregionen

april 20, 2020

Ett verktyg där du kan skapa formulär och enkäter i Office 365.

Genom Microsoft forms kan du enkelt skapa formulär som eleverna kan svara på. Det kan vara allt från enkäter utifrån olika teman till utvärderingar. Du kan även som lärare ge feedback tillbaka till eleverna utifrån deras svar.

Länk till Microsoft forms sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nedan ser ni exempel från Pedagog Uppsala på hur man både kan skapa forms och hur man kan ge feedback tillbaka till eleverna när de fyllt i sitt formulär.