Microsoft Teams

Göteborgsregionen

april 15, 2020

Teams är Microsofts utbildningsplattform som ingår för skolor med Office 365.

I Microsoft Teams kan lärare planera, dela ut uppgifter och kommunicera med sina elever. Det är verktyget som de skolor som har Office 365 använder i sin undervisning.