Miro

Miro är ett lite mer avancerat verktyg där man kan skapa planeringar, arbetsytor och mindmaps.