NUITEQ

Göteborgsregionen

juni 22, 2020

Med Snowflake kan läraren hitta aktiviteter för lektionen som är i enlighet med läroplansmålen så att de kan ägna mer tid åt att engagera hela klassen.

Snowflake uppfyller “Active Learning” (konceptet aktivt lärande) genom att stödja lektioner som visas i video eller presenteras i klassrummet. Med Snowflake kan läraren hitta aktiviteter för lektionen som är i enlighet med läroplansmålen så att de kan ägna mer tid åt att engagera hela klassen. Genom att använda den teknik som främjar interaktivitet och samarbete i Snowflake kan eleverna bemästra innehåll genom att använda flera sätt att uttrycka sig på. Exempel skulle kunna vara svar i skrift och projekt som involverar teknik där skrift, audio och video är inkluderat. Med Snowflake finns funktionen att man kan söka aktiviteter som är kopplade till läroplanen eller koppla dem till specifika läroplansmål enligt egna önskemål.