Popplet

Göteborgsregionen

april 14, 2020

Ett verktyg där både lärare och elever enkelt kan skapa digitala mindmaps

Ett enkelt och användarvänligt verktyg för lärare och elever att skapa och dela enkla mindmaps genom.