Popplet

Ett verktyg där både lärare och elever enkelt kan skapa digitala mindmaps

Ett enkelt och användarvänligt verktyg för lärare och elever att skapa och dela enkla mindmaps genom.