Socrative

Göteborgsregionen

april 15, 2020

Ett verktyg för att arbeta med frågor som elever kan svara på, omröstningar och quizar.

Socrative har funnits länge och är ett enkelt sätt för eleverna att svara på frågor eller rösta. Som lärare kan du skapa quiz och även använda en färdig Exit ticket. Eleverna kan även svara på frågor och efter kan de rösta på bästa svaret vilket ger det ytterligare en dimension som inte andra resurser har.