Textäventyr

Göteborgsregionen

april 20, 2020

Med Textäventyr kan du på ett enkelt och uppmuntrande sätt arbeta med text

Med Textäventyr kan både du och dina elever arbeta med text i olika former, motivera elever att arbeta med läs- och skrivkunnighet samt skapa med digitala verktyg genom språkutvecklande arbetssätt. Det påminner om de gamla äventyrsböckerna där man kunde göra val i. Nu kan eleverna skapa sina egna berättelser där de kan bestämma hur olika val leder till olika vägar och konsekvenser.