Tinkercad

Göteborgsregionen

maj 15, 2020

Tinkercad är en gratis resurs online där användare kan skapa 3d-objekt, skisser för elektronik eller arbeta med kod.