Webex

Göteborgsregionen

april 17, 2020

Webex är ett videokonferensverktyg där man kan bjuda in eleverna till att koppla upp sig till en lektion.

Text