Zoom

april 21, 2020

Ett verktyg som fått mycket kritik på grund av säkerhetsbrister men som används till videokonferenser med realtidsmeddelanden och delning av innehåll.

Zoom är ett kommunikationsverktyg där man delar ut en kod som de andra kopplar upp sig mot. Zoom har dock en begränsning i att gratisversionen endast tillåter 40 minuter långa samtal. Viktigt att tänka på att Zoom har fått mycket kritik för att verktyget brister utifrån vissa säkerhetsaspekter. Flera skolor har slutat använda Zoom då detta uppdagats.

Till Zooms hemsida: https://zoom.us/ Länk till annan webbplats.

Felix Gyllenstig Serrao

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på pedagogik och digitalisering. Har arbetat som lärare och förstelärare i 11 år och har nominerats till Guldäpplet fyra gånger.