ūüé¨ Prao och praktik under en p√•g√•ende pandemi

Göteborgsregionen

februari 23, 2021

Distanspedagogik träffar Emma Theiland Nilsson, utvecklingsledare på Göteborgsregionen!

Under den pågående pandemin är det mycket som fått ställas in och/eller ställas om. Möjligheten för elever att komma ut på praktik och prao är något som verkligen försvårats på grund av restriktioner och risk för smittospridning.

Men hur har företag och skolor arbetat med detta och vad kan Göteborgsregionen göra för att stötta i arbetet?

Mer om detta vet Emma!

Henrik Krantz

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på digitalisering, medie- och informationskunnighet och skolutveckling.