🎬 Utmaningar kring undervisning och nĂ€rvaro

Göteborgsregionen

augusti 25, 2020

Amir Fikic frÄn Göteborgsregionen i samtal med NTI Gymnasiet Kronhus.

Ett samtal kring undervisningsstruktur, utmaningar och nÀrvaro med fokus pÄ elever med svag skolanknytning. I detta samtal möter vi Anna Robertsson, rektor, och Isabel Olson, kurator, pÄ NTI Gymnasiet Kronhus.

Amir Fikic

Arbetar som projekt- och processledare med fokus pÄ nyanlÀndas lÀrande och fullföljda studier.