ūüé¨Intervju med Nahla Yousif

Göteborgsregionen

november 13, 2020

Hur arbetar man med att stärka möjligheterna för att fullfölja sfi-studier på distans?

I denna filmade intervju kommer vi få exempel på hur man kan arbeta för att stärka kortutbildade elevers möjligheter att fullfölja sfi-studierna på A- och B-kurs.

Nahla Yousif, studiehandledare och modersmålslärare på ABF Vux i Göteborg, presenterar här hennes arbete med praktiska instruktioner och digitala verktyg.

Henrik Krantz

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på digitalisering, medie- och informationskunnighet och skolutveckling.