3 tankar – därför ska du planera som vanligt

juni 8, 2020

Hur brukar du planera dina lektioner? Att utgå från vad du brukar göra skapar bra grundförutsättnignar för att bedriva din undervisning på distans.

1. Det viktigaste är att ni kommer igång

Den bästa träningen är den som blir av – så är det även när det kommer till omställningen till fjärr- och distansundervisning. Försök att planera din digitala undervisning utifrån samma förutsättningar som du brukar. Då kommer du igång snabb och lektionerna blir av, och du kan sen tillsammans med eleverna testa dig fram till vad som fungerar för er.

Du behöver med andra ord inte uppfinna eller testa helt nya metoder och praktiker för att kunna komma igång med att arbeta digitalt. Det viktigaste är att undervisningen startar, fungerar någorlunda och att eleverna får tillgång till struktur och lärande.

Om du använder din vanliga metod och planering kommer eleverna känna igen sig även om undervisningen sker på distans.

 

2. Du kan använda dina vanliga moment på ett nytt sätt

Istället för att göra något helt nytt, som eleverna inte alls känner igen i, finns det nästan alltid trick och metoder för hur du ska kunna göra dina vanliga metoder digitala.

Fundera på vilka moment du brukar använda dig av, diskutera med dina kollegor och sök på nätet kring hur du kan arbeta på liknande sätt digitalt och på distans. Om du brukar starta dagen med en genomgång på vita tavlan finns det digitala whiteboards som fyller det behovet. Brukar du öppna med en gemensam diskussion? Det går att göra i en chat också!

Här kan du hitta förslag på olika resurser att använda!

 

3. Det viktiga är hur du förmedlar din planering till eleverna

Om du börjar med att skapa en struktur som eleverna kan känna igen sig i blir det tryggt och förutsägbart för dem. Speciellt för elever i behov av särskilt stöd. Här är det viktigt att du förmedlar din nygamla planering på ett tydligt vis för eleverna.

Ge eleverna greppbara instruktioner med en tydlig struktur. Tänk på att inte överösa dem med uppgifter, planeringar och information. Det gör lätt att eleverna blir avskräckta och stänger av.

Tänk även både kort- och långsiktigt. Även om du har hela planeringen färdig kan du förmedla en detaljerad lektionsplan inför och under lektionerna, samt ge eleverna tillgång till en mer generell plan för hela ämnesområdet för att skapa översikt.