Använd en fyrfältare för att utvärdera distansundervisningen i arbetslaget

juni 8, 2020

Även om ni i kollegiet skapar en gemensam grund att stå på, kommer ni antagligen även på egen hand testa olika metoder och sätt att genomföra er distans- och fjärrundervisning. Därför är det en god idé att arbetslaget med jämna mellanrum samlas för att utvärdera och inspireras av varandra. En matris med fyra fält är ett bra verktyg att använda sig av då.

Fyrfältare för utvärdering

Att inom arbetslaget eller kollegiet dela med er av de undervisningsmetoder ni använder er av har flera vinster. Ni kan sprida och ta del av goda exempel, men kan även konstruktivt diskutera vad som inte fungerar så bra och hur det skulle kunna fungera bättre.

Fyrfältaren är en metod för att diskutera och visualisera effekten av en undervisningsmetod i förhållande till arbetsinsatsen. Här kan ni tillsammans fundera kring hur mycket tid som behöver läggas på en viss metod och om ni tycker att metoden fungerar.

Exempel: Ett Quiz som närvaroregistrering kan ge god effekt på närvaroregistreringen, men tar tid att skapa. Det innebär att det hamnar i rutan ”Tar lång tid att skapa, men ger stor effekt”.

Gör så här

Skriv upp de metoder som ni har använt er av i undervisningen på en lista, och gå sedan igenom dem en och en.

Ett tips är att utgå från olika moment för att utvärderingen ska bil mer konkret, exempelvis närvaroregistrering, uppstart, utcheckning, bedömning. Det gör att ni håller er mer stringenta i utvärderingsdiskussionerna

Tänk på att ta den tid ni behöver för diskussion och reflektion. Kanske tycker någon att en metod ger stor effekt hos eleverna, samtidigt som någon annan tycker att den inte fungerar alls? Vad tror ni att det beror på?

Fyrfältare

Felix Gyllenstig Serrao

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på pedagogik och digitalisering. Har arbetat som lärare och förstelärare i 11 år och har nominerats till Guldäpplet fyra gånger.