Att avsluta en lektion på distans

Göteborgsregionen

juni 8, 2020

Genom att etablera en tydlig och återkommande rutin för att avsluta lektioner på distans kan du skapa större trygghet och igenkänning hos eleverna. En tydlig lektionsstruktur signalerar när lektionen börjar och slutar, vilket kan både minska oro och osäkerhet och bidra till att skoldagen blir mer strukturerad, även på distans.

Några exempel på tydliga lektionsavslut:

Ett enkelt avslut räcker

Redan i början av lektionen informerar du klassen om att ni kommer att återsamlas i videochattverktyget fem minuter innan lektionens slut. Avsluta sedan genom att muntligt sammanfatta lektionens innehåll och berätta om vad som kommer att hända nästa lektion. Säg sedan hejdå till klassen på ungefär samma sätt varje gång för att skapa en rutin.

Avsluta med individuell återkoppling

Ibland kan det vara bra att avsluta en lektion med personlig feedback och kontakt. Testa att med jämna mellanrum planera för en minuts enskilt samtal med varje elev. Dessa korta samtal blir en form av incheckning där du får möjlighet att stämma av hur det går. Att varva helgruppskommunikation med personlig feedback ger dig större insyn i varje elevs progression. Direkt återkoppling kan också minska risken att elever faller mellan stolarna akademiskt eller socialt.

Avsluta med en aktivetet

Avsluta lektionen genom att dela ut en rolig och lustfylld uppgift som eleverna kan arbeta med till nästa lektion. Du kan använda dig av webplatser som Gimkit, Quizlet, Kahoot eller Quizizz för att skapa uppgifter och quiz. Verktygen är enkla att använda och eleverna kan förbättra sina resultat genom att träna flera gånger. Quizet kan innehålla frågor om det ni gått igenom under lektionen vilket gör att du som lärare kan se om eleverna har förstått innehållet. Ett tips är att låta quizet ligga uppe ända fram till nästa lektion så eleverna kan träna. Genom att låta eleverna träna summativt mellan lektionerna kan du som lärare fokusera på en formativ undervisning under lektionstid.

Eller varför inte prova att avsluta med en exit ticket!

Felix Gyllenstig Serrao

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på pedagogik och digitalisering. Har arbetat som lärare och förstelärare i 11 år och har nominerats till Guldäpplet fyra gånger.