Covid-19 pandemins effekter på skolor i Västra Götaland

Göteborgsregionen

september 8, 2020

Våren 2020 har varit en av de mest intensiva och föränderliga tider som det svenska utbildningslandskapet någonsin har fått uppleva. När regeringen i mars beslutade att stänga ner gymnasieskolorna fick elever, skolpersonal och andra berörda snabbt ställa om till något för dem aldrig tidigare upplevt.

Genom finansiellt stöd från Västra Götalandsregionen satte Göteborgsregionen direkt spaden i marken. För att kunna få fatt på hur skolorna i Västra Götaland upplevde omställningen till distansundervisning genomfördes en kartläggning med syfte att synliggöra uppkomna behov och områden som fortsatt behöver adresseras. Totalt i kartläggningen medverkade 20 kommuner i Västra Götaland. Arbetet har lett till en sammanfattande rapport, där skolornas utmaningar och behov diskuteras och analyseras.

Henrik Krantz

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på digitalisering, medie- och informationskunnighet och skolutveckling.