Distansundervisning och GDPR

Göteborgsregionen

juni 8, 2020

Just nu är det en mängd leverantörer och företag som erbjuder sina tjänster kostnadsfritt till skolor runt om i Sverige, allt för att underlätta distansundervisningen för lärare och elever. Med andra ord finns ett smörgåsbord av kostnadsfria tjänster bara några knapptryck bort, tjänster som tidigare kostade pengar eller krävde licens. Men är det verkligen så enkelt?

Hantering av personuppgifter

Digitala läromedel, quizappar och andra tjänster kan både underlätta och förbättra distansundervisningen. Många lärare är också vana vid att använda resurser från nätet som en naturlig och viktig del i undervisningen. När många skolor behövt ställa om till fjärr- och distansundervisning på kort tid är lärarnas förmåga att lösa problem och tänka kreativt helt ovärderlig. Men hur högt trycket än är och hur ont om tid vi än har behöver vi fortsätta att vara aktsamma om elevers personuppgifter. Skolor behöver hitta ett gemensamt förhållningssätt till hanteringen av personuppgifter i allmänhet och digitalas tjänster i synnerhet.

Att tänka på när du börjar använda nya tjänster

Kräver den nya tjänsten att ett konto skapas? Ta i så fall reda på vilka villkor som gäller i avtalet och vilka personuppgifter som kommer att behandlas. Kom ihåg att all information som kan härledas tillbaka till en person räknas som personuppgift. Undersök om det finns ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättat mellan huvudmannen och leverantör.

Tänk gärna ett extra varv innan du börjar använda tjänster som kräver att eleverna skapar egna konton. Det är stor chans att det redan finns GDPR-säkrade tjänster i din kommun som har samma eller liknande funktionalitet.

Använd det som redan finns

När skolvardagen går igenom en stor förändring på kort tid finns det en poäng i att utgå från de digitala resurser eleverna redan känner till och är vana att använda. Att eleverna mitt i omställningen till fjärr- eller distansundervisning också behöver vänja sig vid nya verktyg kan göra processen svårare än nödvändigt.

Tips!

Ta reda på om det finns en sammanställning över tjänster som huvudmannen har personuppgiftsbiträdesavtal med. Göteborgs stad är en av de huvudmän som tagit fram en sammanställning över vilka tjänster som är säkerhetsklassade och som man har ett personuppgiftsbiträdesavtal med. Man har även tagit fram en checklista som lärare kan använda för att säkerställa att tjänsten kommer att behandla elevers personuppgifter på ett korrekt sätt.

Läs mer på Göteborgs Stads hemsida här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Henrik Krantz

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på digitalisering, medie- och informationskunnighet och skolutveckling.