Ett år av skola på distans

Göteborgsregionen

juni 8, 2021

Under premiäravsnittet av Sen Eftermiddag med GR lyftes flera aspekter och teman kring året som gått kopplat till att undervisa och arbeta på distans.

I ett av inslagen möttes Lars Lingman, enhetschef för enheten Livslångt lärande på RISE, Frida Lindén, utvecklingsledare i Partille kommun och Felix Gyllenstig Serrao, utvecklingsledare på Göteborgsregionen, i ett samtal kring vad har egentligen hänt under skolåret som gått. Utifrån detta blickades det även framåt, för vilka erfarenheter är egentligen viktiga att vi tar med oss framåt?

Se inslaget nedan!

Henrik Krantz

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på digitalisering, medie- och informationskunnighet och skolutveckling.