Feedback till eleverna skapar större engagemang

Göteborgsregionen

juni 8, 2020

Att ge feedback, det vill säga återkoppling, är en av de viktigaste delarna av distansundervisningen.

Eleverna behöver känna att någon är närvarande och återkopplingen gör att de upplever att någon ser det arbete de genomför, vilket i sin tur kan göra att skolarbetet känns mer meningsfullt.Om eleven inte får någon feedback kan arbetet istället kännas meningslöst. Då blir det lätt att motivationen tryter och eleven slutar arbeta. Man kan likna det vida att skicka ett mail till någon. Får du inte svar från personen blir du inte stimulerad till att skriva fler mail till personen.

Feedback i chat

Det finns många möjligheter för dig att följa vad eleverna gör och att ge respons på detta. Om eleverna exempelvis ska svara på frågor i ett delat dokument kan du se vad de skriver i dokumentet. Här kan du genom exempelvis ett chattmeddelande ge respons "Bra skrivet!", "Intressant, du får gärna utveckla" och så vidare. Är du van vid hur delade dokument fungerar kan du självklart skriva kommentarer i elevens dokument som konstruktivt belyser elevens arbete.

Automatiserad feedback

Du behöver inte alltid ge handpålagd formativ återkoppling. I exempelvis quizar, där eleverna svarar på frågor och direkt ser om svaret är rätt eller fel, får de direkt återkoppling om huruvida de förstår ett moment. Lärarens och den mänskliga feedbacken behövs dock alltid. Den summativa feedbacken genom quiz är ett komplement som ger dig som lärare extra tid att kunna genomföra mer riktad feedback till eleverna.

Exempel på quizprogram: Quizizz, Kahoot, Quizlet

All feedback är bättre än ingen feedback

Det drar lätt ut på tiden om du lägger stor vikt vid att formulera din feedback så bra som möjligt. Du behöver inte satsa på att ge den "perfekta" återkoppling, utan det viktigaste är att eleverna får någon slags feedback. En kommentar med bara “Bra!” är bättre än ingen återkoppling alls.

Tänk på att feedbacken du ger till eleverna måste vara konstruktiv. Negativ icke konstruktiv feedback kan vara fatal, speciellt i distansundervisning då den kan ge så negativ effekt att eleverna slutar arbeta.

Felix Gyllenstig Serrao

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på pedagogik och digitalisering. Har arbetat som lärare och förstelärare i 11 år och har nominerats till Guldäpplet fyra gånger.