Frågor kring integritet

juni 8, 2020

Utöver tekniska utmaningar, i form av svajig wifi-uppkoppling eller dålig tillgång till datorer, medför distansundervisningen även sociala och relationella utmaningar. Att undervisa på distans ställer krav på hur skolan hanterar både elever och lärares integritet. Samtidigt kan distansundervisning skapa större möjligheter till personliga samtal och bidra till att fler elever känner sig sedda.

Olika förutsättningar i hemmet
Det finns en mängd faktorer som påverkar elevernas möjlighet att exempelvis koppla upp sig med bild och ljud för att delta i fjärrundervisning. Det kan handla om allt från det egna måendet till problematik i hemmet, skyddad identitet eller andra integritetsfrågor. Därför kan det vara problematiskt att förutsätta och kräva att alla elever deltar i lektioner via bild.

Kartlägg med hjälp av elevhälsoteamet
När personalgruppen planerar fjärr- och distansundervisningen, ta hjälp av skolans elevhälsoteam för att kartlägga elevernas förutsättningar. Detta så att undervisande lärare kan skapa ett gemensamt förhållningssätt. Försök att göra så lika som möjligt för att undvika att en elev plötsligt tvingas att använda video i ett ämne, eller ställs inför en situation där hen måste förklara varför det inte är möjligt. Samtala i kollegiet om eleverna och deras förutsättningar. Viktiga frågor att ställa sig kan vara till exempel:

  • Vid vilka tillfällen vill vi att eleverna använder sin kamera eller mikrofon?
  • Kan elever spela in sina reflektioner för att slippa delta live?
  • Hur kan vi använda textchat som komplement?

Hitta alternativ till bild och ljud
Även om eleverna arbetar med sina uppgifter självständigt på varsitt håll är det många lärare som väljer att starta upp lektionerna gemensamt. Ett alternativ till att eleverna deltar med bild och ljud kan vara digitala handuppräckningar för att registrera närvaro eller att låta eleverna använda speciella symboler när de behöver signalera.

Positiva effekter
Trots utmaningarna finns det många positiva effekter av distansundervisning. Många lärare delar med sig av berättelser om elever som plötsligt tar plats och känner sig mer bekväma när de får delta bakom skärmen. Vissa elever upplever den digitala undervisningen som mer okomplicerad än en traditionell klassrumsmiljö. Även lärare själva vittnar om att de genom distansundervisning har större möjligheter att hinna samtala med alla elever, vilket bidrar till att fler känner sig sedda.

Hur ser du på din egen integritet?
Det är viktigt att fundera över din egen inställning till dessa frågor. Var går gränserna för din integritet? Hur ska du agera om du till exempel blir filmad eller fotad i smyg när du genomför en lektion på distans? Det är inte ovanligt att detta inträffar och därför kan det vara bra att ha en plan för hur du och dina kollegor bör agera. Var också tydlig med eleverna kring vad du förväntar dig och hur du kommer att reagera om något sådant inträffar.

3 tips kring integritet

  • Tillsammans med eleverna, sätt upp gemensamma förhållningssätt för hur ni ska vara mot varandra i distansundervisningen. Kanske har ni redan något liknande i det fysiska klassrummet? I så fall kan ni utveckla det tillsammans.
  • Vissa lärare tar fram ett kontrakt tillsammans med eleverna, som alla sedan skriver under.
  • Se även över det gemensamma förhållningssättet i kollegiet. Tänk på att ni behöver ha samsyn kring hur ni bemöter eleverna såväl i på plats i skolan som på distans via skärmen.

Henrik Krantz

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på digitalisering, medie- och informationskunnighet och skolutveckling.