Göteborgsregionens klimatlyft för skolan - digitalt!

Göteborgsregionen

maj 31, 2021

Nu finns möjlighet att anmäla sig till kompetensutveckling inom de globala målen, med fokus på klimatfrågan, för skolledare, pedagoger och elever i Göteborgsregionen!

Klimatforskningen är tydlig – vi behöver snabbt sänka våra utsläpp av växthusgaser för att motverka klimatförändringarna, vars konsekvenser vi ser redan idag. Alla samhällssektorer behöver vara med i förändringen inom de närmaste tio åren för att vi ska kunna begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Programmet heter Göteborgsregionens klimatlyft för skolan och är ett kostnadsfritt program för de skolor som vill börja arbeta med eller utveckla undervisningen kring de globala målen med fokus på klimatfrågan. Syftet är att stärka skolledare och pedagoger i deras arbete med hållbar utveckling för att de i nästa steg ska handleda elever genom att skapa lokala aktiviteter som eleverna själva initierar och driver.

Genom digitala seminariedagar och stöd för processledning i skolorna syftar programmet till att stärka pedagoger i deras arbete med hållbar utveckling för att de i nästa steg ska handleda elever genom att skapa lokala aktiviteter som eleverna själva initierar och driver.

Här kan ni läsa mer om hur det funkar och vad som ingår!

https://goteborgsregionen.se/GR/toppmenyn/detta-jobbar-gr-med/skola--utbildning/miljo-och-hallbar-utveckling/goteborgsregionens-klimatlyft.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Under "Sen eftermiddag med GR" deltog Åsa Hlongwa Nilsson och Joanna Friberg, projektledare på Göteborgsregionen, för att informera mer kring programmet!

 

________________________________________________________________________

En eftermiddag om klimatfrågan i skolan

Nu erbjuder vi även en kostnadsfri halvdag där vi vill inspirera och lyfta klimatfrågan i skolan. Vi bjuder på kunniga föreläsare, goda exempel och viktiga diskussioner i digitalt format!

Under eftermiddagen den 8 juni får ni veta mer om Göteborgsregionens klimatlyft. Vi har bjudit in experter på klimatförändringar och klimatomställning, vi lyfter utmaningarna med att prata om klimatfrågan i klassrummet, och ni får höra skolor från både grundskola och gymnasium som tidigare deltagit i programmet berätta om hur de jobbar och vilka resultat det ger.

Läs mer och anmäl er här:

Anmälan! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Henrik Krantz

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på digitalisering, medie- och informationskunnighet och skolutveckling.