Hur gör man och vilka är fördelarna med digital handuppräckning?

Göteborgsregionen

juni 8, 2020

Handuppräckning är en del av vardagen i ett klassrum, men hur gör man i ett digitalt klassrum och vilka är fördelarna?

Hur kan man hålla reda på alla elever som är i behov av hjälp och hur kan man skapa en turordning som är enkel och strukturerad för både dig och eleverna?

Fler och fler kommunikationsverktyg har börjat lägga in handuppräckning som funktion. I denna korta video kommer vi fokusera på webresursen Hands up på sidan Webtools. Till vår hjälp har vi en av utvecklarna bakom resursen, Johan Kivi. Vi diskuterar hur du kan använda det GDPR-säkrade gratisverktyget och hur du kommer igång.

Om ni vill veta mer om Webtools kan ni se den längre filmen genom att klicka på länken lite längre ner på sidan.

Felix Gyllenstig Serrao

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på pedagogik och digitalisering. Har arbetat som lärare och förstelärare i 11 år och har nominerats till Guldäpplet fyra gånger.