Hybridundervisning - Digital tillgänglighet

Göteborgsregionen

december 8, 2021

En termin av närundervisning har snart gått. Elever och personal har under hösten varit på plats i skolorna efter en lång tid med distansering till varandra. Man är kanske tillbaka i rutiner men också tillbaka med ett omtag eller en nystart där man nu, gemensamt, har stor erfarenhet av att undervisa på fjärr- och distans samt att använda digitala resurser.

Restriktioner där vi, barn, unga och vuxna ska stanna hemma vid milda symptom och stanna hemma i väntan på svar från test leder till att många elever behöver vara hemma från skolan och missar viktig undervisningen. För att undvika att elever i stor utsträckning inte får tillgång till undervisning, hamnar efter med skolarbete och som följd kan uppleva stress behöver erfarenheter och kunskaper av fjärr-och distansundervisning användas.

Öka undervisningens och skolarbetets tillgänglighet genom att använda er av hybridundervisning och digitala resurser.

Tips!

  • Se till att alla elever kan följa skolämnens planering digitalt. Kom överens i arbetslaget så alla har ett gemensamt sätt och struktur så det underlättar för eleverna.
  •  
  • Skapa skoluppgifter som kan genomföras på digitala ytor.
  • Spela in genomgångar eller koppla upp dig och eleverna via videosamtal när genomgångar sker.
  • I grupparbeten, uppmana elever att arbeta med varandra i digital form exempelvis videosamtal.
  • Erbjud under veckan ett digitalt hjälpmöte så att elever som är hemma har möjlighet att reda ut oklarheter och hur de kommer vidare i arbetet.

Malin Viberg

Projektledare på Göteborgsregionen inom skolutveckling