Inventera era digitala verktyg och skolans digitala kompetens

juni 8, 2020

Det finns en mängd tillgängliga digitala verktyg och resurser. Många av dem erbjuder gratis konton just nu, vilket är jättebra! Innan ni börjar titta mot vilka nya verktyg som finns att använda är det bra att göra en inventering över vilka verktyg ni redan idag använder er av. Kanske räcker dessa gott och väl?

Se över befintliga resurser

En viktig sak när det kommer till att undervisa via fjärr- eller distans är att börja på en rimlig nivå, både för skolans personal och för era elever, genom att utgå från vad ni redan nu har.

Börja med att samla ihop de verktyg och resurser ni använder i verksamheten. Utvärdera och planera tillsammans med kollegorna kring hur ni vill och kan använda de resurser som finns.

Fundera kring:

  • Vilka digitala verktyg har ni redan konton och behörigheter till?
  • Hur ser kompetensen ut? Vilka digitala verktyg och resurser är ni bekanta med/ har era elever redan testat eller använt.
  • Hur kan eleverna redovisa i verktygen? Muntligt? Skriftligt? Foto?
  • Har ni och eleverna tillgång till en enkel och bra app för att scanna dokument?
  • På vilket sätt kan ni kommunicera med vårdnadshavare genom de verktyg ni har?


Hur kan ni använda er lärplattform?

Om skolan använder en lärplattform behöver ni fundera kring hur ni bäst strukturerar upp undervisningen där. Flera lärare är säkerligen väl bevandrade i lärplattformen och kan bidra med goda exempel på hur man kan genomföra sina lektioner genom plattformen. I varje lärplattform finns även tillgång till ordbehandlingsprogram, formulär och presentationer vilket gör det enkelt för både elever och lärare att skapa och genomföra lektionsmoment.

Presentera ämnesmaterial med hjälp av digitala resurser

Fundera över hur ni kan använda andra resurser för att ge eleverna tillgång och lätt översikt över det material ni ska använda. En Padlet, Trello eller Wakelet  skulle kunna hjälpa eleverna till att få en bra och översikt över det material som ämnesområdet innehåller. Där kan du lägga upp länkar till filmer, podcasts och läromedel. Men tänk på att använda resurser och plattformar som eleverna är vana vid och som även er huvudman anser är GDPR-säkert.


Alla elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen

Om skolan upptäcker att det finns elever som varken har tillgång till verktygen genom skolan eller genom hemmet, se över hur man kan allokera resurser till dem. Hur kan skolan säkerställa att alla elever har tillgång till verktygen de behöver? Går det att låna ut bärbara datorer eller läsplattor eller bör det göras nya inköp?

Glöm inte de analoga verktygen! Det är lätt att fokusera på vilka digitala verktyg eleverna har tillgång till, men har alla elever tillgång till penna, papper, suddigum och linjal hemma? De analoga verktygen är viktiga även när undervisningen sker på distans.


Kom ihåg, huvudmannen har ett ansvar!

Det är huvudmannens ansvar att organisera genomförandet av distansundervisning, och att skolans lärare har möjlighet att genomföra denna.


Inspireras av goda exempel

Hitta forum för att i kollegiet dela med er av goda exempel från det praktiska digitala arbetet. Hur kan ni skapa förutsättningar för att lära av varandras arbetssätt och metoder? I sociala medier finns gott om bra initiativ att inspireras av, bland annat under hashtaggen #skolahemma och i Facebookgruppen Distansundervisning i Sverige Länk till annan webbplats..

Felix Gyllenstig Serrao

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på pedagogik och digitalisering. Har arbetat som lärare och förstelärare i 11 år och har nominerats till Guldäpplet fyra gånger.