Kommunikation är nyckeln till fungerande distansundervisning

juni 8, 2020

När det kommer till distansundervisning är det viktigt att tänka både på var kommunikationen sker och hur den sker. Här har vi samlat tips kring hur ni i personalgruppen kan stärka kommunikationen med elever, vårdnadshavare och varandra.

Kommunikation inom kollegiet

För att ni ska kunna arbeta så effektivt som möjligt är regelbunden kommunikation mellan kollegor viktig. Vilka styrkor har ni i arbetslaget och hur kan ni använda styrkorna för att kunna bedriva så bra distansundervisning som möjligt?

Bestäm gärna tidigt en struktur för er interna kommunikation, genom att besvara följande frågor:

  • Hur utbyter vi kunskaper och frågor som dyker upp?
  • Ska vi ha regelbunda gruppavstämningar? Hur ofta och i vilket format?
  • Om vi inte sitter tillsammans, hur sköter vi direktkommunikationen? Genom sms, chatt eller kanske skype?

Kommunikation med eleverna

Hur kommunicerar du och dina kollegor enklast med eleverna och genom vilka verktyg? Fungerar samma kommunikationskanaler för alla i klassen eller behöver du hitta olika verktyg för olika elever? För att upprätthålla den sociala tillhörigheten när eleverna inte kan umgås i skolan är det viktigt att de får förutsättningar att kommunicera med varandra.

Google hangouts, Teams, Zoom eller Jitsi? Fundera över vilka kommunikationskanaler du och eleverna använt innan och hur bekväma ni är med dem. Det kan vara bra att ägna lektionstid åt att skapa förutsättningar för en fungerande kommunikation.

Du kanske till och med upptäcker att vissa elever har lättare att kommunicera med dig och med klasskompisarna digitalt?

Kommunikation med vårdnadshavare

Kontakten med vårdnadshavare är viktig när undervisningen sker digitalt i hemmet istället för i klassrummet – en tydlig kommunikation kan underlätta för vårdnadshavarna att stötta sina barn i skolarbetet. Det gäller speciellt elever i yngre åldrar.

Hjälps åt i kollegiet för att komma fram till den kommunikationsväg som passar era vårdnadshavare bäst. Informera vårdnadshavarna om vilka kommunikationskanaler ni kommer att använda er av under den period som distansundervisningen pågår.

Hur arbetar vi med extra anpassningar med hjälp av kommunikation?

Det är inte alla elever som har möjlighet till att få stöd hemifrån. Det kan vara viktigt att hålla kontakten och kommunicera extra mycket med dessa elever för att se till att de får det stöd de behöver.

Varje mentor kan tillsammans med elevhälsoteamet se över vilka elever som är i behov av extra stöd, anpassning och kommunikation så att de får goda förutsättningar att kunna genomföra sin skolgång på distans.

Vill du veta mer? Titta gärna på intervjun med Källan är en särskild undervisningsgrupp i Uddevalla.

Felix Gyllenstig Serrao

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på pedagogik och digitalisering. Har arbetat som lärare och förstelärare i 11 år och har nominerats till Guldäpplet fyra gånger.