Låt eleverna prata under filmen!

Göteborgsregionen

december 8, 2020

Att använda film som en resurs i skolan är inget nytt och jag vet att ni är många där ute som nyttjar detta på utmärkt sätt i er undervisning.

Vare sig man använder sig av en pedagogisk filmtjänst, Youtube eller använder sin trogna DVD-samling, så utgör film ett utmärkt medium för att förmedla kunskap.

Låt eleverna aktivt diskutera filmens innehåll

 

Ja, det går ju faktiskt att göra detta på ett väldigt enkelt och givande sätt när eleverna ska titta på film, speciellt på distans. Ett tips istället för att låta eleverna själva välja vid vilken tidpunkt de ska se filmen, är att planera in ett gemensamt filmtittande. Detta gör att du som lärare får vara aktiv och dela din skärm där filmen spelas, istället för att varje enskild elev streamar filmen själv hemma på sitt digitala verktyg.

Varför?

Jo, för om ni synkront tittar på filmen finns flera möjligheter att använda er digitala mötesyta och dess chattfunktion för att diskutera vad ni faktiskt tittar på, vilket skapar ett aktivt tittande, deltagande och även samhörighet.

Kanske sätter du om lärare upp några riktlinjer inför momentet, till exempel att varje elev måste göra minst ett inlägg i chatten, eller svara på de frågor du själv skriver.

Detta är ett vanligt tips och råd till presentatörer som i dagens distansfyllda samhälle har sina dragningar digitalt och därmed inte får samma interaktivitet av sina åhörare som i en fysisk lokal. Här gäller samma råd, använd chattfunktionen och delta aktivt genom att skriva och diskutera vad som faktiskt sägs av presentatören. På detta sätt förhöjs delaktigheten och det aktiva lyssnandet.

Så på samma sätt, låt eleverna diskutera det som visas samtidigt som ni tittar. Detta ökar även känslan av tillhörighet och gemenskap istället för att varje elev själv tittar på filmen, så görs detta som en gemensam aktivitet.

Detta är ju faktiskt något som flera streamingtjänster också erbjuder, fast i begränsad form. I dessa kan ni välja att synkront titta på samma sak fast på olika platser och kommunicera i tjänsten med hjälp av exempelvis tummar upp.

Att tillsammans titta på filmen i skolsammanhang minskar även risken att eleverna distraheras av andra saker under filmens gång, som till exempel ett annat webbfönster som lätt kan ha öppnats.

Tips:

  • Spara sedan chatten som underlag. Speciellt om ni tillsammans kommit överens om hur mycket varje elev bör skriva under momentet.
  • Var delaktig själv. Det kan vara svårt att få igång ett bra flöde i en chatt, så det kan kräva att du som pedagog själv är delaktig och kommer med inspel under filmen.
  • Behåll fokus på vad som visas. Se till att eleverna skriver relevanta saker i chatten.
  • Tänk att detta kan kräva lite övning. Ställ inga krav de första gångerna, så att all blir bekväma med att skriva i chatten samtidigt som filmen är igång.

Henrik Krantz

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på digitalisering, medie- och informationskunnighet och skolutveckling.