När de digitala verktygen inte fungerar

Göteborgsregionen

juni 8, 2020

En utmaning med fjärr- och distansundervisning är alla de problem som kan uppstå med elevernas digitala verktyg. Det kan vara allt från krånglande uppdateringar och bortglömda lösenord till trasiga laddare. Hur kan skolan skapa en hållbar struktur med rutiner för att hantera problemen när de uppstår?

Digital support

Att låta en person på skolan ta ansvar för en digital supportverksamhet kan underlätta kommunikationen med eleverna och vårdnadshavare och samtidigt göra det lättare för dig som lärare att fokusera på undervisningen. Det kan vara skolans IKT-ansvariga som får detta uppdrag, eller någon annan i personalgruppen med teknisk och digital kompetens.

Tillgång till internet

En viktig förutsättning för fjärr- och distansundervisning är att eleverna har tillgång till internet. Vet du hur det ser ut i dina klasser? Vet du om alla elever har tillgång till den mängd internet som krävs för att till exempel streama en hel dags undervisning? Ta hjälp av varandra i arbetslaget för att inventera vilka resurser ni har. Det kanske finns möjlighet att låna ut trådlöst internet till elever?

Viktigt!

Skolan behöver komma fram till hur ni ska förhålla er till elever som missar närvaro på grund av att de saknar tillgång till internet. Du och dina kollegor behöver ha ett gemensamt förhållningssätt kring detta och en plan för att hantera liknande situationer.

Felanmälan genom digitalt formulär

För att minska antalet frågor om teknik som ställs via email, telefon och under lektioner, undersök möjligheten att skapa ett digitalt formulär för felanmälan. Både elever och vårdnadshavare kan använda sig av denna kontaktyta när problem uppstår. Ett formulär där användaren fyller i namn, klass och frågeställning är enkelt att skapa via verktyg som Google Forms. Länken till formuläret kan du sedan dela med elever och vårdnadshavare via er lärplattform. Med hjälp av formulären kan ni enkelt sortera inkomna frågeställningar och få en överblick av de vanligaste problemen eleverna upplever.

Skapa rutiner för problemlösning

Hur ser rutinerna ut när det kommer till att lösa elevernas tekniska problem? Ett sätt att skapa struktur kring detta är att bestämma en viss tid när elever eller vårdnadshavare kan komma till skolan för att få hjälp. Det är också viktigt att se över vilka möjligheter skolan har att till exempel byta ut trasiga laddare.

Tips!

Läs mer om att leda och organisera distansundervisning hos Skolverket: https://www.skolverket.se/skolutveckling/organisera-och-undervisa-pa-distans#Puffbehallareforsmallpuffarhmrektor Länk till annan webbplats.

Henrik Krantz

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på digitalisering, medie- och informationskunnighet och skolutveckling.