Närundervisning som huvudregel höstterminen 2021

Göteborgsregionen

september 2, 2021

Regeringen har inför skolstarten 2021 beslutat att skolorna ska som huvudregel bedriva närundervisning.

Den tillfälliga förordningen för skolan under pandemin har ändrats och det är inte längre möjligt att exempelvis införa distansundervisning för att minska trängsel i lokaler eller kollektivtrafik. Det innebär också att fjärr-distansundervisning bara får användas om folkhälsomyndigheten rekommendera det, exempelvis vid smittspridning och utbrott av smitta i skolmiljön.

Beslutet gäller från den 10 augusti 2021.

I början av terminen behöver skolor organisera för att minska risken för smittspridning när elever återigen kommer till skolan. Det finns förslag på åtgärder som skolor och huvudmän kan vidta för att minska risken för smittspridningen i samband med skolstart.

Malin Viberg

Projektledare på Göteborgsregionen inom skolutveckling