Prov och bedömning

Göteborgsregionen

juni 8, 2020

En av de största utmaningarna när det kommer till fjärr- och distansundervisning är prov- och bedömningstillfällen. Samtidigt är möjligheterna är många! Vissa lärare genomför digitala prov med hjälp av speciell mjukvara medan andra förespråkar muntliga examinationer.

Brett underlag underlättar

När undervisningen sker på distans kan det vara bra att samla in ett så brett underlag för bedömning som möjligt. Många använder sig av exit tickets i slutet av lektionen för att samla in feedback från elever eller kolla av vad de lärt sig. Exit tickets kan också utformas på ett sätt att som ger dig som lärare mer underlag.

Du kan läsa mer om exit tickets här.

Använd verktyg alla är vana vid

Om du ska använda digitala verktyg och resurser vid bedömning, se till att eleverna känner till dem sen innan och är vana att använda dem. Det är viktigt att själva verktyget inte kommer i vägen för bedömningen. Elevernas resultat ska baseras på innehållet, inte på hur väl de förstått verktyget. Försöka att använda de resurser du och eleverna är vana vid och hitta istället nya sätt att bedöma. Korta avstämningssamtal kan fungera som bedömningsunderlag och kan även föra med sig andra fördelar. Det kanske till och med sparar tid, samtidigt som det ger eleverna chansen att visa sina kunskaper i ett nytt forum.

Fusk och integritet

Alla lärare har sina metoder för att motverka fusk i klassrummet - men när proven sker på distans ändras förutsättningarna. Hur ser man till att ingen använder otillåtna verktyg? Och hur säkerställer man att det verkligen är eleven som genomför provet? Här varierar lösningarna, från att vissa lärare kräver att eleverna riktar kameran så att provytan syns i bild, till att endast genomföra muntliga examinationer. Det är dock alltid viktigt att beakta elevernas integritet när vi ställer krav på att de ska visa sig själv och sin hemmamiljö i bild.

4 tips kring bedömning på distans

  • Kom ihåg att det är du som lärare som känner dina elever bäst, även när undervisning och bedömning sker på distans.
  • Det kan vara bra att värdera tidigare bedömningar tyngre när du bedömer en elevs kunskaper. Detta eftersom det kan uppstå validitetsfrågor kring distansbedömning.
  • Om du snabbt behövt ställa om till digital undervisning, utgå från din befintliga planering och se över vilka moment som inom den närmsta tiden kommer vara viktiga och vilka moment du behöver bedöma.
  • Ta hjälp av dina kollegor kring upplägg för bedömning. Se till att ni i personalgruppen har en samsyn kring hur ni kring bedömning på distans och inspireras av varandra kring olika upplägg.

Du kan läsa mer om bedömning på distans hos Skolverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Henrik Krantz

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på digitalisering, medie- och informationskunnighet och skolutveckling.