Rast på distans

Göteborgsregionen

juni 8, 2020

Rutiner och struktur är viktiga förutsättningar för att fjärr- och distansundervisningen ska fungera. Det gäller för såväl schemaläggning som lektionsupplägg. När du lägger upp elevernas skoldag på distans - glöm inte att planera för raster och pauser.

Tid för vila och socialt umgänge

Många som studerar eller jobbar hemifrån märker att både tidsuppfattning och arbetssätt snabbt förändras. De naturliga pauser och raster som uppstår när vi arbetar tillsammans med andra eller följer ett gemensamt schema är lätta att hoppa över när man jobbar själv hemma.

För elever som arbetar hemifrån är raster minst lika viktiga som under de dagar man är på plats i skolan. Det handlar båda om möjligheten att vila en från skolarbetet en stund, men också om att umgås med sina klasskamrater och få känna att man ingår i ett sammanhang. Uppmuntra gärna eleverna att vila från skolarbetet, gå iväg från skärmen och göra något annat i pausen mellan lektionerna.

Utgå från hur rasterna brukar se ut

Fundera över hur rasterna brukar se ut för dina elever. Finns det något uppehållsrum där klassen brukar umgås? I så fall kanske det finns intresse av ett digitalt rastrum där man kan umgås mellan lektionerna. I Microsoft Teams och andra digitala ytor finns möjligheten att skapa tematiska rum. Skapa och bjud in klassen till ett rastrum med olika underkanaler för olika intressen.

Vuxennärvaron är viktig

Om ni bjuder in eleverna till digitala ytor är det viktigt att det finns en vuxennärvaro där för att hantera eventuella problem i form av kränkningar eller liknande. Kanske finns personal på skolan som tidigare haft uppdraget att vara rastvärd eller fritidsledare som nu är tillgänglig för nya uppdrag? Undersök om dessa personer kan vara närvarande i de digitala rummen för att skapa digitala lekar, dela och titta på filmklipp, spela spel med elever eller bara finnas tillgänglig för spontana samtal.

Tänk på!

Många elever föredrar digitala kontaktytor och tycker att det känns enklare att chatta än att prata ansikte mot ansikte. Samtidigt kan digitala ytor innebära en stor utmaning för andra elever. Skapa förutsättningar för alla att känna sig inkluderade i den digitala tillhörigheten. Håll extra koll så att ingen elev faller mellan stolarna.

Digitalt rastrum

Exempel på "rastkanaler" i Microsoft Teams

Henrik Krantz

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på digitalisering, medie- och informationskunnighet och skolutveckling.