Rekommendation till övergång till distansundervisning

Göteborgsregionen

december 3, 2020

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att landets gymnasieskolor övergår till distansundervisning från måndagen den 7 december.

På grund av det rådande läget kom idag nya rekommendationer kring distansundervisning för gymnasieskolan.

Dessa rekommendationer gäller i nuläget fram till och med den 6 januari 2021, dock med undantag för elever på introduktionsprogrammen, gymnasiesärskola samt elever som anses extra sårbara vid undervisning på distans.

Övriga undantag är:

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp
  • nationella prov
  • andra examinationer som inte går att genomföra på distans

På Folkhälsomyndighetens webb finns mer information. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

_______________________________________________________________________________

Använd distanspedagogik.se som en resurs för verktyg och metoder när det kommer till undervisning på distans.

Vi är även partner i skolahemma.se som är ett stöd för skolor att hantera konsekvenserna av Coronapandemin.

Besök skolahemma här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Henrik Krantz

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på digitalisering, medie- och informationskunnighet och skolutveckling.