Relationsarbetet är viktigt i distansundervisning

Göteborgsregionen

september 8, 2020

Henrik Malmström är förstelärare på den särskilda undervisningsgruppen Källan i Uddevalla kommun. Här delar han med sig av sina erfarenheter från att undervisa elever med särskilda behov på distans. Vad behöver vi tänka på för att stötta elever som har svårt att komma igång med uppgifter, följa en röd tråd eller lägga upp sitt arbete?

Henrik Malmström berättar om hur viktigt det är att vara systematisk i sitt relationsarbete, även på distans. Det kan handla om att vara tydlig kring både förväntningar och tydlig återkoppling, om att använda verktyg i form av t.ex. visuellt schema, men också om att hjälpa eleven att hitta tid för återhämtning.