Så kan du arbeta med lektionens innehåll för att hålla elevernas motivation uppe

Göteborgsregionen

juni 8, 2020

Vid undervisning på distans har du inte samma överblick över klassen som vid vanligt klassrumsarbete. Det kan göra det svårt att märka om eleverna tröttnar på ett lektionsmoment eller om informationsinnehållet är för svårt. Därför är det en god idé att strukturera uppgifter på olika sätt. Här ger vi några exempel.

Låt eleverna välja mellan två olika aktiviteter

Ta fram två olika uppgifter som eleverna kan arbeta med. Du kan exempelvis välja ut en text som eleverna ska läsa under lektionen och ge förslag på en film som tar upp samma innehåll. Det gör att de som har svårt för att läsa kan börja med en film, vilket ger dem en enklare ingång till ämnesinnehållet.

Om du väljer ut en film bör du tänka på att filmen inte ska vara längre än lektionen eller momentet som du planerat. Se även över om filmen täcker samma innehåll som boken eller om eleverna bör genomföra båda momenten. Påminn eleverna om att de även kan titta på filmen utanför lektionstid om det är en längre film. Då missar ni inte dyrbar tid som kan användas till att kommunicera med eleverna och hjälpa dem framåt.

Film och text lämpar sig bättre för vissa ämnesområden än andra. Du vet bäst vilka uppgifter som passar ditt ämnesområde och dina elever bäst.

Skapa ett ”smörgåsbord” av aktiviteter

Ge gärna flera val för eleverna genom att skapa ett “smörgåsbord” av aktiviteter som de kan ta del av. Genom en Trello eller Padlet kan du skapa länksamlingar i en “hylla” så att eleverna själva kan välja hur de vill lära sig om ämnesområdet. En “hyllrad” kan vara texter, en annan med filmer och en annan kan vara poddar eller radioprogram.

Det kan vara bra att lägga in länkar till quizar som är skapade utifrån innehållet i hyllraderna så eleverna kan se om de har förstått innehållet eller inte. Quizar är självrättande vilket gör att eleverna snabbt får feedback om de behöver träna mer eller inte.

Som lärare kan du välja om det ska ske en bedömning av eleverna utifrån resultatet från quizarna. Det kan dock vara bra att låta eleverna göra quizarna med vetskapen om att man som lärare inte går in och tittar på det individuella resultatet, det kan göra att eleverna vågar testa dem flera gånger. På så vis kan de bli bättre förberedda för ett bedömningsmoment längre fram. Du kan dock som lärare använda resultatet på en övergripande nivå för att se om eleverna förstått innehållet och genomgångarna.

I exemplet nedan har vi skapat hyllor som har lånat begrepp från spelens värld. Eleverna ska träna inför ett prov. Varje nivå blir lite svårare, precis som i spelen. Klarar eleven quizet längst ner i hyllraden går den vidare till nästa nivå/hyllrad. I hyllraderna hittar eleverna texter, filmer och podcasts kopplade till ämnet.

Exempel: Hinduism

Felix Gyllenstig Serrao

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på pedagogik och digitalisering. Har arbetat som lärare och förstelärare i 11 år och har nominerats till Guldäpplet fyra gånger.