Så kan ni tänka när ni lägger upp en lektion

juni 8, 2020

Innan ni går djupare in på lektionens innehåll är det en god idé att fundera på vad eleverna ska ta del av i lektionen och i vilken ordning innehållet struktureras. Här ger vi exempel på struktur för en lektion och tipsar kring hur ni kan tänka kring lektionens olika delmoment.

Dela upp lektionen i överskådliga delmoment

Dela upp lektionen i olika delmoment för att möta ett brett behov och arbeta differentierat. Det vill säga att du skapar delmoment utifrån att alla ska kunna genomföra uppgifterna utifrån deras förutsättningar. Lektionens delmoment kan du sedan visa vid lektionens uppstart, för att eleverna ska få en tydlig bild över vad de ska göra.

Det är viktigt att fundera kring och analysera om de lektionsmoment du skapar fungerar för lektionens tidsram, din elevgrupp och om metoderna och innehållet är på den nivå som lämpar sig för eleverna. Det är svårare att ändra lektionen i realtid när det kommer till distansundervisningen.

Därför är det bättre att lägga ribban lite lägre för att sedan höja den successivt utifrån att man ser att din lektionsplanering funkar för eleverna.


Exempel på struktur för en lektion

  1. Närvaroregistrering (tillsammans)
  2. Genomgång av läraren (tillsammans)
  3. Eleverna tittar på en kort film (på egen hand)
  4. Eleverna besvarar frågor i ett delat dokument (på egen hand, ni kan be läraren ringa digitalt för att få hjälp)
  5. Om eleverna blir klar med frågorna i dokumentet kan de testa sin kunskap genom ett quiz. Här är Kahoot ett bra verktyg att använda.
  6. Efter quizet kan eleverna även få i uppgift att skapa ett eget "äventyr" baserat på filmen. Ett bra verktyg för detta är Textäventyr.
  7. Återsamling kl 10:00 och avslut med “Exit ticket” (Tillsammans)

Notera att vi för varje delmoment visar om momentet ska utföras tillsammans eller på egen hand. Det är för att det är viktigt att skapa en struktur som eleverna känner igen sig i, så de blir trygga med hur dina digitala lektioner går till.


Att tänka på i planeringen

Vilka delmoment ska vara klara under lektionen?

Vara tydlig med vilka delmoment som du förväntar dig att eleverna ska vara klara med under lektionen och vilka delmoment som kan göras om de är klara med den första etappen.

I exemplet ovan kan du vara tydlig med att eleverna ska genomföra delmoment 3 och 4: att titta på filmen och svara på frågorna i det delade dokumentet. De som blir klara kan genomföra Kahooten och även påbörja att skriva ett textäventyr utifrån filmens innehåll. Det gör att elever som är snabbt klara med första delmomenten vet vad de ska göra.

Börja gärna med något intresseväckande!

När man genomför undervisning på distans blir det ännu viktigare att väcka elevers intresse för ämnet så att de orkar ta sig igenom hela lektionen.

Om du börjar med en lång text eller en tung uppgift ger vissa elever upp. Så inled gärna varje lektion eller moment med något lättsmält för eleverna. Då kan de kommer in i ett “flow” vilket förhoppningsvis kan skapa ett intresse.

Ni kan exempelvis inleda med ett dilemma eller en intresseväckande fråga som berör eleverna. Dilemmat eller frågan kan de ta med sig genom lektionen för att diskutera via chat på slutet. Det viktigaste är att eleverna blir nyfikna och engagerade och upplever att de vill och kan ta första steget och komma igång.

Tips på lättsmält material är en kortare film, intressant text eller radio/podavsnitt.

Håll intresset uppe med ett quiz

I vårt exempel för ett lektionsupplägg har vi delmoment 5 en Kahoot (ett digitalt quiz), som eleverna kan genomföra när det är klara med frågorna.

Detta då många elever tycker att Kahoot skapar en morot och de som blir klara har något att göra och se fram emot. Detta gör att eleverna vill ta sig vidare från att besvara frågor i delmoment 4, så att de kan göra det “roliga”. Dessa delmoment behöver inte alltid ligga i slutet utan kan även fördelas in under lektionen så att det inte är så långt till moroten för de som tycker att delmomenten är svåra.

Om eleverna ska titta på film

Ska eleverna titta på ett filmklipp bör du lägga upp länken till filmen i din planering. Då kan eleverna se filmen på egen hand, istället för att du strömmar filmen via din skärm – det kan leda till att ljudet inte fungerar eller att filmen inte visas korrekt.

Om du har valt en längre film är det bättre att de ser den under annan tid än under viktig lektionstid. En spelfilm gör sig bättre som arbete utanför lektionstid för att inte förlora viktig tid med eleverna där du som lärare kan ge stöd och vara behjälplig.

Behöver eleverna vara online hela lektionen?

Fundera över om din planering kräver att alla hela tiden är uppkopplade mot varandra som klass.

Kanske kan eleverna arbeta på egen hand under vissa moment, där du som pedagog är stand-by/stöd vid behov och även ringer upp de elever som behöver extra stöd. Det gör att eleverna får tid att sitta och koncentrera sig under vissa moment, utan hela klassen pratar i en röstchat.

Var inte heller rädd för att dela upp eleverna två och två. Det finns verktyg där detta är möjligt men enklast är att eleverna ringer upp varandra. Det gör att eleverna får kommunicera och vara sociala under vissa delmoment. Då lämnas de inte ensamma utan kan stärka varandra.

Felix Gyllenstig Serrao

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på pedagogik och digitalisering. Har arbetat som lärare och förstelärare i 11 år och har nominerats till Guldäpplet fyra gånger.