Skapa ett Textäventyr

Göteborgsregionen

juni 8, 2020

Textäventyr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. gör det enkelt och roligt för dina elever att arbeta med text i olika former. Det är ett digitalt verktyg som utvecklats i syfte att motivera elever i arbetet med läs- och skrivkunnighet. Att arbeta med textäventyr är också ett kreativt sätt att skapa digitalt genom språkutvecklande arbetssätt och passar utmärkt som digital resurs att använda när elever ska arbeta med text via distans.

Kreativitet i fokus
Textäventyr har många användningsområden och det är egentligen bara din och elevernas kreativitet som sätter gränserna. Låt eleverna skapa nya slut på gamla sagor eller utgå från en historisk händelse och låt eleverna skriva ett kontextbaserat äventyr. Undersök vad som händer om man skapar ett textäventyr utan slut - eller ett med fem olika slut.

Skapa och dela Interaktiva berättelser
Med hjälp av textäventyr kan eleverna enkelt skapa och dela interaktiva och multimodala berättelser. Verktyget är enkelt att använda och många elever motiveras av att se sina texter få liv i ett interaktivt spel.

Så kan du använda textäventyr i undervisningen
Textäventyr kan användas i flera olika undervisningsområden, som ett sätt att låta eleverna skapa och skriva med digitala verktyg. Eleverna kan också använda textäventyr som ett redovisningsverktyg – varför inte låta eleverna skapa varsitt äventyr som utspelar sig under franska revolution, eller skriva en interaktiv berättelse om vikingar.

Verktyg för pedagogisk struktur
Textäventyr kan också användas för att skapa pedagogisk struktur för eleverna. Du som lärare kan till exempel ta fram ett Äventyr där varje nod innehåller material eller länkar kring ämnet eleverna ska arbeta med. Det möjliggör för eleverna att välja sin egen väg i inhämtandet av kunskap.

Henrik Krantz

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på digitalisering, medie- och informationskunnighet och skolutveckling.