Skolahemma: Stödmaterial för att bedriva undervisning på distans

Göteborgsregionen

december 3, 2020

RISE, tillsammans med partners från offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle, däribland Göteborgsregionen, startade i mars 2020 sidan www.skolahemma.se som ett stöd för skola under den rådande pandemin.

Nu i december rekommenderas återigen att gymnasieskola övergår till undervisning på distans, med vissa undantag, fram till och med 6:e januari 2021.

Läs mer kring rekommendationerna på Skolverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolahemma

"Det finns mycket att att tänka på när skolans undervisning flyttar från de fysiska lokalerna och ut på nätet. RISE har därför utarbetat ett erfarenhetsbaserat stöd för olika yrkesgrupper inom skolan. Det är tänkt att fungera som utgångspunkt för arbetet med planering och genomförande, och kan därför behöva anpassas efter olika verksamheters förutsättningar och behov."

Läs mer på skolahemma!

https://www.skolahemma.se/stodmaterial-for-att-bedriva-undervisning-pa-distans/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Henrik Krantz

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på digitalisering, medie- och informationskunnighet och skolutveckling.