Skolverket intervjuar huvudmän kring fjärr- och distansundervisning

Göteborgsregionen

februari 18, 2021

Skolverket har, med anledning av den pågående pandemin, genomfört en intervjuundersökning riktad till huvudmän för grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan.

Undersökningen fokuserade på i vilken omfattning skolor har bedrivit undervisning via fjärr- och distans och landets samtliga 290 kommuner , 10 gymnasieförbund samt ett urval av 49 enskilda huvudmän.

Intervjuerna genomfördes under två dagar, 8-9 februari 2021.

I sammanställningen kan man bland annat se att hälften av huvudmän i årskurs 7-9 har heöt eller delvis övergått till fjärr- eller distansundervisning vid alla eller nästan alla skoleneheter, samt att fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan omfattar oftast ungefär hälften av undervisningen.

 

Hela sammanställnignen finns att ladda ner här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa mer om undersökningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.