SPSM - Stöd för undervisning på distans

Från och med 1:a april och framåt skall gymnasieskolor i största mån bedriva närundervisning samtidigt som lokala rekommendationer kan förekomma för att förhindra smittspridning.

SPSM - Specialpedagogiska skolmyndigheten, har ett gediget material med tips, guider och länkar för att fortsätta stötta skolor, vårdnadshavare och skolledare i arbetet med att bedriva undervisning på distans.