Studiebesök på distans

Göteborgsregionen

juni 8, 2020

Muséer världen över erbjuder digitala guidningar och många har också öppnat upp delar av sina samlingar för digitala besök. Varför inte testa att göra ett studiebesök på distans och låta eleverna forska i digitala arkiv eller resa till spännande platser runtom i världen med hjälp av Google Street View. Här hittar du en lektionsplanering för ett digitalt studiebesök och ett antal förslag på både svenska och internationella museer att besöka.

Planera och genomför ett digitalt museibesök

När du planerar det digitala museibesöket med dina elever är det bra att utgå från att besöket ska vara så likt ett fysiskt studiebesök som möjligt. Informera eleverna i god tid om vilka tider och vilket förhållningssätt som gäller.

Tänk på att:

 • Ett digitalt studiebesök tar oftast inte lika lång tid som ett vanligt studiebesök.
 • Ha en tydlig uppstart för besöket och ett gemensamt avslut.
 • Ge eleverna tydliga uppgifter och instruktioner.
 • Glöm inte att checka in hos eleverna under studiebesökets gång, på samma sätt som du hade gjort om ni var på plats fysiskt. Kollar av hur det går för grupperna, stäm av och stötta.
 • Informera gärna vårdnadshavare om var, när och hur ni kommer att göra ett studiebesök.

Några frågor att utgå ifrån i din planering

 • Vilka moment jobbar ni med just nu? Kan du använda dig av dessa i planeringen av studiebesöket?
 • Går det att göra besöket till ett ämnesövergripande projekt? Stäm av med dina kollegor.
 • Vilka uppgifter ska eleverna utföra när de navigerar runt på museet? Ska de hitta ett visst konstverk? Ska de ta en skärmbild av ett speciellt objekt?
 • Vilka uppgifter vill du att eleverna ska utföra innan och efter besöket? Hur ska redovisningen se ut? Ta gärna hjälp av dina kollegor och se om de kan bidra med idéer till fler uppgifter.
 • Hur kan eleverna stämma av med dig under studiebesökets gång? Via telefon? Chatt?


Case: Studiebesök på Van Gogh Museum, Amsterdam.

En klass ska besöka Van Gogh-museet i Amsterdam Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under en samhällslektion.

Instruktioner och förberedelser

Lärarens instruktioner är att eleverna ska navigera runt i museet i grupper om tre. För att kunna samarbeta behöver grupperna vara anslutna via video, ljud eller chatt under besöket. Läraren föreslår Google Meet, Microsoft Teams, ZOOM, eller det verktyg som används av klassen för att kommunicera med varandra.

Uppgifter

Eleverna har fått följande uppgifter som de ska genomföra tillsammans i sina grupper:

 • Gå runt bland utställningarna och hitta ett konstverk som ni gemensamt i gruppen tycker är intressant. Ta en skärmavbild på detta.
 • Grupperna kommer sedan att få analysera sitt valda konstverk och redovisa för resten av klassen.

Planering och genomförande

Läraren har gjort en detaljerad planering och delat den med eleverna i god tid innan lektionen. Planeringen består av följande moment:

09:00 – Gemensam uppstart och incheckning via klassens digitala yta. Närvaron tas på det sätt eleverna är mest vana vid, till exempel genom att varje person skriver sitt namn i chatten.

09:10 – Eleverna blir indelade i sina grupper. Läraren går igenom dagens uppgifter och lägger länken till museet i den gemensamma ytan. Läraren instruerar eleverna att tillsammans i smågrupperna utforska museet och enas om ett gemensamt konstverk för att sedan återsamlas klockan 10.00. Läraren finns under hela passet tillgänglig för avstämning i chatten.

10:00 – Klassen samlas i en gemensam chatt där läraren stämmer av hur det gått. Har alla hittat varsitt konstverk? Hur gick de tillväga för att välja ut ett konstverk? Var det något som var svårt? Grupperna får nu en halvtimma på sig att analysera konstverken och förbereda för muntlig redovisning i Google hangouts. Läraren ger vissa konkreta instruktioner, som att grupperna ska zooma in på delar av konstverken och studera dem närmare samt att de ska komma ihåg att ta skärmbilder som de sedan kan dela i chatten.

10:30 – Grupperna redovisar sina konstverk muntligt och delar med sig av sina skärmbilder i chatten.

11:15 – Under resten av förmiddagen får eleverna välja mellan att gå runt själva på museet eller fördjupa sig i Van Goghs levnadshistoria och olika konststilar.

12:00 - Läraren berättar om dagens exit ticket, som är att skriva ett direktmeddelande och berätta en sak de lärt sig under dagens studiebesök, en sak de tyckte var bra och en sak som kunde fungerat bättre.


Förslag på digitala resurser för studiebesök

Konst och kultur runtom i världen

Upptäck regionens digitala museer!

Henrik Krantz

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på digitalisering, medie- och informationskunnighet och skolutveckling.