Utblick: I ett distansundervisande Europa

Göteborgsregionen

juni 8, 2020

Den nya situationen med distansundervisning är något som alla länder i Europa måste hantera. I många länder har eleverna i alla årskurser fått sin undervisning i hemmet i många veckor och alla länder försöker efter sina olika förutsättningar att lösa situationen på bästa möjliga sätt. Vi har gjort en utblick i Europa för att se vilka initiativ som startats hittills och vilka goda exempel som redan kommit fram.

European Schoolnet erbjuder stöd för distansundervisning

European Schoolnet (EUN) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.är ett nätverk baserat i Bryssel bestående av 34 europeiska utbildningsministerier. Nätverkets syfte är att ge utbildningsministerier, skolor, lärare, forskare och industripartners runt om i Europa tillgång till information och innovation inom utbildning och lärande. Inom ramen för EUN har sedan länge ett arbete bedrivits för att skapa innovativa lösningar för ökat lärande och framtidens klassrum, Future Classroom Lab Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

På sin webbsida har Future Classroom Lab nu samlat upp och presenterar idéer, verktyg och metoder för att lära in, lära ut och skapa digitala klassrum. På sidan finns också länkar till aktuella digitala utbildningar för lärare (MOOCs) om bland annat hur undervisning om den globala klimatkrisen kan se ut: Support for Successful Online Learning Länk till annan webbplats.

På School Education Gateway, som är en samlad kontaktpunkt för lärare, skolledare, beslutsfattare och experter inom skolområdet, finns också just nu en mängd information och inspiration för lärare när det kommer till distansundervisning. En del av innehållet är även tillgängligt på svenska: https://www.schooleducationgateway.eu/sv/pub/latest.htm Länk till annan webbplats.

Lärare från flera EU-länder delar med sig av sina erfarenheter

I detta nya läge med en undervisningssituation som är ny för dom flesta har Future Classroom Lab anordnat online-presentationer på ämnet distansundervisning. I de inspelade presentationer kan man lyssna till 15 lärare från hela Europa prata om deras upplevelser och dela med sig av sina erfarenheter och råd när det kommer till distansundervisning: http://fcl.eun.org/fcltalks Länk till annan webbplats.

Göteborgsregionen samarbetar med partners i Europa

Göteborgsregionen har i många år varit delaktiga i olika EU-projekt, ofta med fokus på digitalisering och innovation inom lärande. Just nu pågår bland annat projekten Online Safety for SEN och EduRegio. I projektet Online Safety for SEN arbetar Göteborgsregionen tillsammans med skolor och organisationer i Storbritannien och Frankrike med att ta fram ett digitalt lustfyllt läromedel för att elever i särskolan ska lära sig hantera internet på ett tryggt sätt. Läromedlet som är utformat som ett spel kommer att börja testas i skolor under höstterminen 2020.

I projektet EduRegio arbetar Göteborgsregionen tillsammans med EUN och partners från bland annat Spanien, Portugal och Italien med kunskapsöverföring från lärare från de deltagande länderna, samt strategiska partnerskap i syfte att utveckla och förbättra användningen av digitala läromedel i klassrummen. Mycket kunskap kommer genereras och spridas genom bland annat en onlinekurs för lärare som projektet kommer att utveckla.

Genom dessa projekt har Göteborgsregionen byggt upp goda kontakter med många utbildningsinstitutioner runt om i Europa, ett kontaktnät som är mycket värdefullt speciellt i tider av stor omställning när många inom utbildningsområdet ställs inför nya utmaningar som vi tillsammans behöver hitta lösningar på.

Länkar:

European Schoolnet (EUN) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Future Classroom Lab Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Support for Successful Online Learning Länk till annan webbplats.

EduRegio Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Rasmus

Rasmus Jonsson

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på upplevelsebaserat lärande och demokrati.