Utblick: SFI på distans

Göteborgsregionen

juni 11, 2020

Distanspedagogik.se pratar med Jenny Hostetter och Amir Fikic på Göteborgsregionen kring pågående projekt, framgångsfaktorer för SFI på distans och de största utmaningarna i det rådande läget.

Efter intervjun hittar ni även en kort film där Amir ger lite tips på vad man ska tänka på när man bedriver distansundervisning på SFI.

Hej!

Vilka är ni?

Hejsan!

Amir Fikic och Jenny Hostetter här, båda projekt- och processledare på Göteborgsregionen, Avdelning Utbildning. Där arbetar vi med frågor kring nyanländas lärande och fullföljda studier, t ex det västsvenska projektet InVäst och en digital resurs för sfi, www.sfiväst.se Länk till annan webbplats..

Vad har ni hittills sett som framgångsfaktorer när det kommer till att undervisa SFI på distans?

Vi kan inte riktigt säga än att vi har full bild av det – vi skulle behöva intervjua fler sfi-lärare, men också elever för att få en mer nyanserad bild av hur det ser ut.

Men, det vi vet är att det är viktigt att göra en kartläggning av vilken digital kompetens just ens egna elever har för att initialt bygga sin undervisning på de digitala verktyg som eleverna känner sig trygga med. När nya digitala verktyg ska introduceras och användas är det viktigt att eleverna får stöttning och individuell hjälp. Här har studiehandledning på elevernas modersmål varit helt avgörande för många elever och lärare, i synnerhet elever och lärare på studieväg 1. De har kunnat förklara övergången, introducera och förklara instruktioner.

En annan sak som är viktig att tänka på är att i möjligaste mån försöka hålla fast vid elevernas rättigheter, exempelvis undervisningstid eleverna får nu och arbetssätt som fokuserar på individanpassning.

Det är bra att påminna sig om att det, mitt i det svåra finns lärare och verksamheter som har lyckats fantastiskt bra. Ett exempel på detta kan ni se här, där Amir intervjuar Marie Stenqvist kring sfi-verksamheten på vuxenutbildningen i Partille.

Vilka är de största utmaningarna för verksamheter när de måste bedriva undervisning via distans?

Det vi ser är att det är mycket olika förutsättningar för elever och lärare i olika verksamheter, exemplevis:

- om eleverna har datorer eller inte,

- om det finns möjlighet att låna ut datorer till eleverna,

- elever som saknar ekonomiska resurser och därmed tillgång till internet.

Det finns sfi-verksamheter som redan har, i enlighet med styrdokumenten, arbetat med digitala verktyg innan pandemin och som har upparbetad lärplattform som använts i undervisningen även tidigare. Dessa verksamheter har haft försprång i jämförelse med de som startat sitt arbetet med digitala verktyg nu. Det ser alltså väldigt olika ut.

Vad vill ni skicka med för råd till verksamheter som just nu står i ett förändrat arbetssätt?

Det som vi har lärt oss nu kan vi använda även framöver, efter pandemitiden – många lärare har exempelvis mer individuell kontakt med sina elever och mer individuell uppföljning och stöttning nu, vilket gynnar elevernas lärande.

Använd gärna de digitala verktyg som har fungerat bra och utvecklat undervisningen även fortsättningsvis, när eleverna kommer tillbaka till sina fysiska klassrum. Ha gärna de virtuella klassrummen kvar.

Många har tagit reda på vilka appar eleverna använder i sin vardag och haft onlinemöten med hjälp av dessa. Fortsätt gärna med det.

Tack så mycket Amir och Jenny!

Tack själva!

Vi vill också tipsa om en länk till Nationellt centrum för svenska som andraspråk, som samlat tips och råd för distansundervisning för nyanlända elever:

Länk till Nationellt centrum för svenska som andraspråk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

_____________________________________________________________________________

Här ger Amir några råd till dig som undervisar på SFI

Henrik Krantz

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på digitalisering, medie- och informationskunnighet och skolutveckling.