Vad ska man tänka på inför planeringen av en digital lektion?

juni 8, 2020

Att planera en lektion som ska hållas digitalt behöver inte skilja sig mycket åt från planeringen inför en lektion i klassrummet, men det finns givetvis vissa delar som skiljer sig åt. Här ger vi tips på hur ni kan tänka.

1. Bestäm vilka resurser som ska användas

Innan du börjar planera strukturen och upplägget för din digitala lektion är det bra att du bestämmer dig för vilka resurser du ska använda.

Bestäm dig för en digital resurs eller plats där eleverna kan få tillgång till lektionens upplägg. Här är det viktigt med tydliga instruktioner till eleverna och att dessa finns lättillgängliga på vald lärplattform eller resurs.

Du kan exempelvis använda dig av en Google presentation, Powerpoint, Wakelet eller en Padlet. Arbeta gärna med nummer så eleverna vet exakt i vilken ordning de ska genomföra lektionsinnehållet med den information de behöver.


2. Se till att eleverna känner igen sig i lektionens struktur

Strukturen för en digital lektion behöver inte skilja sig mycket från ett vanligt lektionsupplägg, som genomförs i klassrummet. Vissa moment kommer ni att genomföra tillsammans och vissa momemt kommer eleverna genomföra på egen hand.

Skillnaden är att ni kommer kommunicera genom era digitala verktyg; istället för att stå vid katedern och inleda lektionen kommer du prata i ett headset och istället för att eleverna räcker upp handen för att ställa en fråga kanske de skickar ett chattmeddelande.

Det viktiga är att skapa en struktur som eleverna känner igen sig i, så att det blir trygga med hur dina digitala lektioner kommer att gå till.


3. En lektion åt gången

Tänk på att bena ut ditt ämnesområde till lektioner så att inte eleverna får hela din terminsplanering som utgångspunkt för att börja arbeta. Du kan visa på en helhetssyn och vart ni är på väg genom att visa den övergripande planeringen, men fokusera på lektionens innehåll.

Då får eleverna ett fokus på det som ska genomföras där och då. Det blir lätt att eleverna annars tappar orken – speciellt när man arbetar på distans och sitter hemma. I hemmet finns mycket annat som lockar.


4. Etablera en bra struktur – se till utvecklingsmöjligheter sen

När du börjar bli bekväm med din struktur kan det vara bra att prova nya ingångar och sätt att lära ut så att eleverna kan arbeta på olika sätt så att de inte blir uttråkade.

Varför inte ha en gruppchat i Teams eller Hangout efter att ni sett en kort film, där eleverna får besvara frågor och diskutera med varandra om vad de tänkte på när de såg filmen?

Det gör att du får ett skriftligt bedömningsunderlag att utgå ifrån i din bedömning. Om vissa elever anser att det är känsligt att skriva med hela klassen kan de skriva själva eller dela ett dokument med en vän och skriva ihop något istället.


5. Samarbeta inom skolan!

Det kan vara bra att prata ihop sig med kollegor och sätta ungefärlig samma struktur i flera ämnen. Även om vissa ämnen skiljer sig väldigt mycket från varandra så kan man skapa samma grund så att eleverna blir trygga med strukturen och känner igen sig hos olika lärare i olika ämnen.

Felix Gyllenstig Serrao

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på pedagogik och digitalisering. Har arbetat som lärare och förstelärare i 11 år och har nominerats till Guldäpplet fyra gånger.